2008. október 2., csütörtök

JÓ PAJTÁS -- HETENTE ÚJ TARTALOMMAL

Amikor a Nemzetközi gyermekrajz pályázatra készültünk kicsit aggódtunk. Hogyan fogjuk megismertetni a kiírást a szomszédainkkal. A Jó Pajtás szerkesztősége volt az egyik ahol azonnal felkaroltak minket. Közel 90 pályamunka érkezett a Vajdaságból. Köszönjük.

A VILÁG EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ HETILAPJA GYERMEKEKNEK

http://www.tippnet.rs/jopajtas/

Jó Pajtás - Vajdasági magyar gyermeklap

60 éves a

- YU ISSN 0350-9141

- Megjelenik a tanévben minden csütörtökön

- Alapító (laptulajdonos): Magyar Nemzeti Tanács

- Kiadja a Magyar Szó Kft., 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1., Szerbia * Igazgató: Mihók Rudolf * főszerkesztő: Kókai Péter

- Szerkesztő: Lennert Géza * Főmunkatárs: Tripolszki Zsuzsa * Tördelés: Buzás Mihály * Szerkesztőségi titkár: Fehér Mária

- Telefon: +381 21/ 475-400-8 (csak telefon) * Telefax: +381 21/ 475-400-9 (csak fax)

- Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza * Terjeszti a Magyar Szó Kft. terjesztőosztálya, telefon terjesztési ügyekben: 021/ 557-304

- Dinár-folyószámla: 340-15329-18 Erste Bank Novi Sad (feltüntetni: Jó Pajtás előfizetésre!)

- Előfizetés egy évre (kb. 38-42 szám): 2000 dinár (csak belföldi kézbesítéssel)

- Előfizetés egy évre (külföldre): a postaköltség változásának függvényében (érdeklődni e-mail-ben)

- Készült a Magyar Szó Kft. FORUM Nyomdájában, Újvidéken, a nyomásért felel: Berta Zoltán igazgató

- A Jó Pajtás és a Mézeskalács internetes kiadás a szabadkai TippNet jóvoltából a világ bármely pontjáról olvasható: http://www.jopajtas.info/

- e-mail: szerk@jopajtas.infoés amicus@nscable.netNincsenek megjegyzések:

GYERMEKALKOTÁSOK MÚZEUMA ÉS MŰHELY

A gyermekek öröméért, róluk , de nemcsak számukra jön létre a múzeum. A gyűjtemény fogadja, digitalizálja,megőrzi és kiállítja a gyermekalkotásokat magán személyektől is. A beérkező alkotásokat neves művészek zsűrizik.
További információk, élőszóban a 06 70 3794409 számon érhetőek el és honlapunkon.

http://www.gyemu.atw.hu