2008. május 22., csütörtök

Nemzetközi Pályázatot hírdettünk meg !

„Cifra palota zöld az ablaka … „

Nemzetközi gyermekrajz pályázat
Kecskemét


Pályamunkát két korcsoportban várunk:
I csoport: 3-6 éves gyermekek- II csoport 7-12 éves gyermekek
Pályázni lehet gyermek közösségek közös alkotásával, egyéni alkotásokkal is. Minden pályázó egyetlen alkotással pályázhat.

Téma: A címben megjelölt népdalhoz kapcsolódóan a gyermekek szabad fantáziájának megnyilvánulásához szeretnék kifejezési lehetőséget nyújtani. Szívesen látnánk viszont a gyermeki képzelet Cifra palotáját, a népdal szövegére és hangulatára ihletett alkotásokat.

Technika: Vegyes technika Bármilyen technika használata megengedett. A szabad alkotás része a technika, a gyermek számára legbeszédesebb eszköz önálló megválasztása.
A pályázatokat a pályázóknak maguknak kell az alábbi címre elküldeniük:
6000. Kecskemét. Janus Pannonius utca 11. Magyarország
A pályamunkák hátlapján kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, postacímét, telefon elérhetőségét, iskolai munkán az intézmény nevét, elérhetőségét, a patronáló pedagógus nevét.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2008. szeptember 11.

Értékelés: Minden résztvevő kap tárgyjutalmat, és rajzuk Internetes galériában lesz megtekinthető.
A résztvevők számára a pályázati jutalmazáson kívül lehetőség nyílik arra, hogy alkotásuk 2009 tavaszán kiállításra kerüljön Kecskeméten a Cifra Palotában Művészek, válogatnak folyamatosan a gyermekalkotásokból, és amelyik rajz megihleti őket, ahhoz elkészítik saját alkotás párjukat. Így áll össze a kiállítás anyaga. A kiállítás megnyitójára a kiválasztott alkotások készítőit vendégül látjuk.

Pályázat Díjai FŐ DIJ
I korcsoport Földi Péter festőművész alkotása, és tárgyjutalom
II korcsoport fődíja Szappanos István festőművész alkotása és tárgyjutalom.

A Díjazottak között sorrendet nem állítunk föl. Korcsoportonként 5 gyermek számára állítunk össze ajándékcsomagot 5000 forintértékben.

Ünnepélyes eredményhirdetés 2008. szeptember, 21-én, Kecskeméten a Természet Házában. A díjkiosztással egy időben kiállítás nyílik a gyermekalkotásokból. A meghívottakat vendégül látja, (játszóház, étkezés, Cifra Palota megtekintése) a Hunyadivárosi Napok keretében az Önkormányzat és a Pedagogia Sub Rosa Kulturális Egyesület.További információk: Pedagogia Sub Rosa Kulturális Egyesület, 6000 Kecskemét, Janus Pannonius utca 11.
E mail: psr@vipmail.hu, telefon: 06 70 379 4409 vagy 06 76 497036 (magyarországi szám)

MINDEN PÁLYÁZÓNAK ÖRÖMTELI MUNKÁT, ALKOTÓ KEDVET KÍVÁN A MEGHÍRDETŐ
PEDAGOGIA SUB ROSA KULTURÁLIS EGYESÜLET


Nincsenek megjegyzések:

GYERMEKALKOTÁSOK MÚZEUMA ÉS MŰHELY

A gyermekek öröméért, róluk , de nemcsak számukra jön létre a múzeum. A gyűjtemény fogadja, digitalizálja,megőrzi és kiállítja a gyermekalkotásokat magán személyektől is. A beérkező alkotásokat neves művészek zsűrizik.
További információk, élőszóban a 06 70 3794409 számon érhetőek el és honlapunkon.

http://www.gyemu.atw.hu